Οι τέσσερις βασικές αρχές για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

advertisement

Αξιοκρατία, ικανότητα, συμπεριφορά στην υπηρεσία και εμπιστοσύνη στη νέα γενιά υπαλλήλων, κατά τον Κ. Μητσοτάκη. Το προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυριαρχεί στις λίστες προσωπικού που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, τις οποίες απέστειλαν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τα υπόλοιπα υπουργεία.

Ανάλογα με τον τρόπο, που πραγματοποιήθηκε η διαδικασία πρόσληψής του, θα μοριοδοτείται ο δημόσιος υπάλληλος, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων, που τίθενται σε κινητικότητα, βάση του Νόμου 4172/2013, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

H υπουργική απόφαση για τις βασικές αρχές αξιολόγησης των δ.υ

Ειδικότερα, την ανώτατη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ως προς τα αντικειμενικά κριτήρια, μοριοδοτούνται με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα, οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του υπουργού, η αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο, η αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και η εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων είναι οι τέσσερις αναδεικνυόμενες αρχές.

Επιπλέον, επιπρόσθετη καινοτομία συνιστά η αφαίρεση, και μάλιστα με δραστικό τρόπο, μορίων σε περίπτωση εμπλοκής δημοσίου υπαλλήλου σε πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ ενισχύονται οι νεότεροι υπάλληλοι, αφού η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο είναι αυξημένη.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η διαδικασία της μοριοδότησης θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων υπουργείων και φορέων.

Με αφορμή την έκδοση της υπουργικής απόφασης ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:

«Με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αναδεικνύουμε τις αρχές στις οποίες θα στηριχθούμε για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Την αξιοκρατία, την αξιοσύνη, την εμπιστοσύνη, αλλά και την αυστηρότητα, όπου αυτή είναι επιβεβλημένη.

 

Σήμερα γίνεται κατανοητό και στον πλέον δύσπιστο ότι η αξιολόγηση όλων όσοι εισέρχονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα γίνει με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουν εντοπιστεί στη Δημόσια Διοίκηση.

Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του ΑΣΕΠ, το οποίο αποτελεί θεματοφύλακα αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση θα εφαρμοστούν άμεσα και απαρέγκλιτα από το σύνολο των Υπουργείων και των εμπλεκομένων φορέων».