Εκπτώσεις στα τιμολόγια ΔΕΗ για υψηλή και μέση τάση

advertisement

Μια ευχάριστη έκπληξη κάνει η ΔΕΗ σε επιχειρηματίες και βιομηχάνους: κάνει εκπτώσεις στο ρεύμα για τις βιομηχανίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο υψηλής και μέσης τάσης με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος από την αρχή του χρόνου.

Δυστυχώς τα νέα τιμολόγια δεν αφορούν τους οικιακούς καταναλωτές ούτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

Σύμφωνα με την Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού, πρόκειται για συνολικά 15 τιμολόγια (7 στην υψηλή και 8 στη μέση τάση) τα οποία αφορούν 6.000 περίπου επιχειρήσεις, προβλέπουν εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και τίθενται σε εφαρμογή, μετά από μακρές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πελάτες, αλλά και με βάση τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Οι εκπτώσεις δεν θα καθοριστούν μόνο ανάλογα με το ύψος της ετήσιας κατανάλωσης αλλά τα νέα τιμολόγια θα λαμβάνουν υπόψη διαφορετικά καταναλωτικά προφίλ ζήτησης των πελατών (πχ εποχιακή ζήτηση ή διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας), και ικανοποιούν αιτήματα πελατών, όπως χρέωση ισχύος ανά μήνα ή δεκαήμερο και συσχέτιση με τον συντελεστή χρησιμοποίησης στη μέση τάση.

Στη Μέση Τάση προσφέρονται τέσσερα γενικής χρήσεως τιμολόγια και τέσσερα ειδικά τιμολόγια για μεγάλους βιομηχανικούς, κυρίως, πελάτες με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη από 13 GWh.

Τα τιμολόγια της Υψηλής Τάσης και τα ειδικά τιμολόγια της Μέσης Τάσης προσφέρονται για υπογραφή σύμβασης με ισχύ μέχρι 31.12.2014 και θα έχουν, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, αναδρομική ισχύ από 1.1.2013.

Η ΔΕΗ θα προσφέρει εγγράφως στους πελάτες των παραπάνω κατηγοριών τα νέα τιμολόγια, προτείνοντας τους μάλιστα το καταλληλότερο τιμολόγιογια το δικό τους καταναλωτικό προφίλ ζήτησης τιμολόγιο, έτσι ώστε οι πελάτες να επιλέξουν τιμολόγιο και να προχωρήσει η υπογραφή νέας Σύμβασης Προμήθειας