Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης: 45 επιδοτούμενες θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς

advertisement

Να σπεύσουν να υποβάλλουν αιτήσεις για τις 45 επιδοτούμενες θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου παροτρύνει τους Δικαιούχους ο Δήμαρχος Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. Δημήτριος Αρβανίτης χαρακτηρίζοντας σημαντική βοήθεια ,σε καιρούς οικονομικά χαλεπούς, το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2013-2014».

Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται  στους κατά τόπο Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στα ΚΕΠ καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr  και www.eetaa1.gr/index1.html ).

 

Η συλλογή των αιτήσεων θα γίνει στους κατά τόπο  Παιδικούς Σταθμούς και στην έδρα του Δήμου στα Λεχαινά, στο ΚΕΠ.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει τις αιτήσεις  (μαζί με υπεύθυνη δήλωση για το γνήσιο της υπογραφής) μέχρι την 31 Ιουλίου 2013, ώστε εν συνεχεία να προωθηθούν στην ΕΕΤΑΑ.

Το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Ανδραβίδας- Κυλλήνης (ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας) ανέρχεται στις 45.

15 στον Παιδικό  Σταθμό Λεχαινών

15 στον Παιδικό Σταθμό Βάρδας

15 στον Παιδικό Σταθμό Ανδραβίδας

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους, καθώς και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες και Ελληνίδες ομογενείς ή να είναι αλλοδαποί και αλ¬λοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

β) Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι ή αυ¬τοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, ή να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ή να είναι άνεργοι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή είναι άνεργοι και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσ¬κλησης.

γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

δ) Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για δικαιούχους που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 ευρώ για 3 ή 4 παιδιά και 40.000 ευρώ για 5 παιδιά και άνω.