Υπολογίζεται ο χρόνος του επιδόματος ανεργίας για παροχές του ΕΟΠΥΥ

advertisement

Οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας, όπως και οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας, συνυπολογίζονται στις λοιπές ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η καταβολή επιδότησης ανεργίας λόγω επίσχεσης διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με την τακτική επιδότηση ανεργίας και οι επιδοτούμενοι ασφαλίζονται για τον κλάδο ασθένειας βάσει των όσων ορίζονται από τη διάταξη του αρ. 24, παρ. 3 του Ν.Δ.2961/54 και την οικεία ασφαλιστική νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πηγή: dikaiologitika.gr