Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 50000 ανέργους απο οικογένειες χωρίς εργαζόμενο

advertisement

Πρόγραμμα απο τον ΟΑΕΔ για 50000 ανέργους θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες και θα αφορά ανέργους που προέρχονται απο οικογένειες χωρίς εργαζόμενα μέλη.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα δίνει εργασία στους ανέργους στους δήμους της χώρας και οι μηναίες αποδοχές θα είναι 496 ευρώ .

 

Η διάρκεια της εργασίας των ανέργων στους δήμους θα είναι για 5 μήνες.

Σύμφωνα με το real.gr η αρχική πρόταση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

-έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών – αθλητικών υποδομών, -έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας (π.χ. καθαρισμός παραλιών), καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα -ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς -αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονίες), -αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, -διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών, -προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ. -κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού -εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές -οδική ασφάλεια μαθητών, -σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών, -αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους.

Οι άνεργοι θα μοριοδοτούνται ανάλογα με το χρόνο ανεργίας τους. Για 12 μήνες με ένα μόριο, για άτομα που έχουν παραμείνει άνεργοι ως 24 μήνες 1,5 μόριο, 2 μόρια για ανέργους από 24 ως 36 μήνες. Στη μοριοδότηση θα λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των παιδιών.

Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, για το μέλος της οικογένειας–στόχου που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ανώτατο όριο αυτό των 36 μηνών, θα μοριοδοτείται ως εξής: – Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.

– Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα. – Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα. Επιπλέον μόρια θα προσθέτουν ο αριθμός των παιδιών και το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

Πηγή: αdikaiologitika.gr