Έρχονται φοροποινές

advertisement

Νέος πονοκέφαλος για τους φορολογούμενους έρχεται με τις αλλαγές που δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών στις φορολογικές παραβάσεις, αφού οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις που θα περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή θα προβλέπονται μεταξύ άλλων εξπρές δεσμεύσεις, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και πρόστιμα που θα κυμαίνονται από 300 έως 2.000 ευρώ. Βάσει του νομοσχεδίου τα αυτοτελή πρόστιμα για τη μη υποβολή δήλωσης και μη παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου θα κυμαίνονται από 300 έως 2.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων.

Παράλληλα καθιερώνεται τόκος υπερημερίας 8,75% ετησίως για καθυστέρηση στην πληρωμή των φόρων, μηνιαία προσαύξηση 1% με ανώτατο όριο το 100% επί του οφειλόμενου φόρου για εκπρόθεσμες δηλώσεις και 10%-100% για ανακρίβειες. Την ίδια ώρα, η Εφορία θα προχωρά σε δεμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη, αλλά και σε όσους αποκρύπτουν εισοδήματα.
Τα νέα πρόστιμα – φωτιά που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι
300 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων
1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα
2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα
Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης
10% του ποσού φόρου που δεν δηλώθηκε, εάν το εν λόγω ποσό φόρου είναι ίσο ή υψηλότερο του 5% αλλά χαμηλότερο του 20% της φορολογικής υποχρέωσης βάσει της φορολογικής δήλωσης.
50% του ποσού φόρου που δεν δηλώθηκε, εάν το εν λόγω ποσό φόρου είναι ίσο ή υψηλότερο του 20% αλλά χαμηλότερο του 50% της φορολογικής υποχρέωσης βάσει της φορολογικής δήλωσης.
100% του ποσού φόρου που δεν δηλώθηκε, εάν το εν λόγω ποσό φόρου είναι ίσο ή ψηλότερο του 50% της φορολογικής υποχρέωσης βάση της φορολογικής δήλωσης.