Εντολές προς τις εφορίες για επιτάχυνση επιστροφών ΦΠΑ

advertisement

Να δώσουν προτεραιότητα σε όσους περιμένουν περισσότερους από 4 μήνες να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ ζητεί από τις εφορίες η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Με εγκύκλιό του, ο γενικός γραμματέας, κ. Χ. Θεοχάρης, αναγνωρίζει τις δυσκολίες που έχουν οι εφορίες στην άμεση επίλυση των θεμάτων,

αλλά τις καλεί να θέσουν ως ζήτημα προτεραιότητας την επιστροφή ΦΠΑ. Μάλιστα, από 1η Σεπτεμβρίου οι εφορίες θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ που έχουν χρόνο αναμονής άνω των 3 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της γενικής γραμματείας, υπάρχουν περιπτώσεις που οι δικαιούχοι της επιστροφής ΦΠΑ περιμένουν ακόμα και 848 ημέρες! Ο κ. Θεοχάρης αναγνωρίζει ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στις εφορίες, όπως έλλειψη προσωπικού, τεχνικά προβλήματα από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων, όμως σημειώνει στην εγκύκλιό του πως «για την εμπέδωση εμπιστοσύνης μεταξύ των υπηρεσιών μας και των επιχειρήσεων, πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες».

 

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τις εφορίες να διεκπεραιώσουν άμεσα τις «αιτήσεις επιστροφής με χρόνο αναμονής από την υποβολή τους πάνω από 120 ημέρες» και «από 1-9-2013 και εφεξής πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με χρόνο αναμονής πάνω από 90 ημέρες».

Αλλωστε, ο κ. Θεοχάρης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση μετά τον χρόνο αυτό η επιστροφή θα επιβαρύνεται με τόκο εκπρόθεσμης επιστροφής από το Δημόσιο, για το οποίο υπάρχει ευθύνη τόσο του αρμόδιου υπαλλήλου, όσο και της εκάστοτε εφορίας.

Για την υλοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ, η γενική γραμματεία επισημαίνει τα εξής:

1. Αιτήσεις επιστροφής που περιλαμβάνονται στο αρχείο για επιστροφή χωρίς έλεγχο και εφόσον ο προϊστάμενος της εφορίας δεν έχει στοιχεία που υπαγορεύουν τον έλεγχο, δεν απαιτούν σημαντικό χρόνο για την ολοκλήρωσή τους (εκταμίευση).

2. Αιτήσεις επιστροφής που περιλαμβάνονται στο αρχείο για επιστροφή μετά από έλεγχο, ο προσωρινός έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για τον σημαντικότερο αριθμό αυτών. Μεγαλύτερος χρόνος, λογικά, απαιτείται για μικρό αριθμό υποθέσεων και εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι.

Παράλληλα, στην εγκύκλιο ορίζεται με σαφήνεια ότι η επιστροφή που αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις θα προηγείται των υπόλοιπων αιτήσεων.