Πάνε να καταργήσουν πενθήμερο και 8ωρο!

advertisement

Να καταργήσει την πενθήμερη εργασία και το οκτάωρο επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας. Με μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στην Βουλή, διαγράφεται από το άρθρο 103 (το οποίο αφορά τον τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού) η φράση που διευκρινίζει ότι οι κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα αφορούν σε «εργασία 25 ημερών μηνιαίως και ημερομίσθιο για εργασία 8 ωρών ημερησίως». Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει ο δρόμος για να μπορεί ένας εργοδότης να δίνει στον υπάλληλό του ή τον εργατοτεχνίτη τα 586 ευρώ το μήνα, αλλά να τον αναγκάζει να δουλεύει έξι ή ακόμα και εφτά ημέρες την εβδομάδα, ή να εργάζεται 10 και 12 ή παραπάνω ώρες την ημέρα. Καταργούνται επί της ουσίας έτσι και οι υπερωρίες!

Συγκεκριμένα το άρθρο 103 προέβλεπε, όπως είχε κατατεθεί, ότι «έπειτα από διαβούλευση ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, ήτοι μηνιαίος μισθός για εργασία 25 ημερών μηνιαίως και ημερομίσθιο για εργασία 8 ωρών ημερησίως, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας».
Κρίθηκε όμως σκόπιμο, στο παρά ένα της ψήφισης του νόμου, να διαγραφεί η «επεξήγηση» της πλήρους απασχόλησης, «ήτοι μηνιαίος μισθός για εργασία 25 ημερών μηνιαίως και ημερομίσθιο για εργασία 8 ωρών ημερησίως».
Δίνεται έτσι όμως εμμέσως και μια ευκαιρία στους εργοδότες να προωθήσουν την υπογραφή κλαδικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, με βάση τον «αφηρημένο» όρο περί πλήρους απασχόλησης, αλλοιώνοντας έτσι προς το χειρότερο, συνολικά τις συνθήκες εργασίας στη χώρα.
Ο υπουργός Εργασίας πάντως, κύριος Γιάννης Βρούτσης υποστήριζε πως δεν υπάρχει ανατροπή σε ό,τι ίσχυε επειδή ρητά αναφέρεται στη διάταξη ο όρος «πλήρης απασχόληση».