«Μεγάλο λάθος η υποβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…»

advertisement

Με αφορμή τις δρομολογούμενες απολύσεις 6.000 υπαλλήλων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέχρι το τέλος του 2013, ο Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μετά τον “ξαφνικό θάνατο” της Δημοτικής Αστυνομίας, απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων προαναγγέλλει έγγραφο υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ζητά από τους δήμους συμπληρωματικά στοιχεία με την αναλυτική καταγραφή των νομικών προσώπων στους ΟΤΑ α’ βαθμού, καθώς και του προσωπικού που απασχολούν.

Το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε νέα απογραφή-εξπρές των νομικών προσώπων των δήμων μέχρι τις 31 Μαΐου που είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των στοιχείων.
Σύμφωνα με το “Έθνος της Κυριακής”, η νέα απογραφή θα συμβάλει στον προγραμματισμό για καταργήσεις και συγχωνεύσεις νομικών προσώπων των ΟΤΑ απ’ όπου θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό το οποίο θα αποτελέσει ένα μεγάλο ποσοστό για τις 25.000 διαθεσιμότητες και τις 6.000 απολύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τα τέλη του έτους.
Το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, ζητά από τους δήμους να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των νομικών προσώπων που εποπτεύουν, καταγράφοντας σε πίνακα: την επωνυμία του φορέα και τη νομική του μορφή, εάν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και κατόπιν ζητείται η αναλυτική παρουσία του προσωπικού που απασχολούν.
Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα προβλέπει την έγκριση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων προκειμένου να τροποποιηθούν οι οργανισμοί των δήμων ή να καταργηθούν εποπτευόμενοι φορείς.
Οι απολύσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα έχουν δυσμενείς πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην παροχή στοιχειωδών υπηρεσιών στους κατά τόπους δημότες και θα οδηγήσουν σταδιακά στο μαρασμό του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην υποβάθμιση των τοπικών κοινωνιών…»._