«Όταν μιλάμε για απολύσεις, ας σκεφτούμε ότι μιλάμε για ζωές και όχι για αριθμούς…»

advertisement

Με αφορμή τις πιέσεις της Τρόικας για άρση της απαγόρευσης των μαζικών απολύσεων στο Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι απολύσεις στο Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) θα έχουν δυσμενείς πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομία.
Μετά τον “ξαφνικό θάνατο” της Δημοτικής Αστυνομίας, προαναγγέλλει προαναγγέλλονται απολύσεις 4.000 δημοτικών υπαλλήλων μέχρι τοτέλος του 2013.

Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα προβλέπει την έγκριση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων προκειμένου να τροποποιηθούν οι οργανισμοί των δήμων ή να καταργηθούν εποπτευόμενοι φορείς.
Αν η Κυβέρνηση δεν προβεί σε μαζικές απολύσεις, δεν θα υπάρχει κόστος αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση από τα επιδόματα ανεργίας και το σημαντικότερο, οι ευρισκόμενοι σε εργασιακή εφεδρεία θα έχουν διαθέσιμο εισόδημα και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν πρόσθετα έσοδα από εισφορές, φόρους, ΦΠΑ, κατανάλωση, κ.λπ.
Όσοι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι πρόκειται να απολυθούν θα μειώσουν δραστικά την κατανάλωσή τους και από την επόμενη χρονιά δεν θα πληρώνουν ούτε φόρο εισοδήματος ούτε εισφορές.
Οι απολύσεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ -μέσα από την εργασιακή εφεδρεία, τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα- δεν είναι μέτρο μόνο οικονομικά αναποτελεσματικό αλλά και βαθιά αντικοινωνικό, αφού το όφελος από τις απολύσεις ισοσκελίζεται από το κόστος των αποζημιώσεων, των επιδομάτων ανεργίας και κυρίως από την απώλεια των πρόσθετων εσόδων που προκύπτουν από την είσοδο στην αγορά των μισθών των εργαζομένων.
Με τις απολύσεις η ανεργία θα εκτοξευθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και το κράτος θα υποχρεωθεί να καταβάλει επιπλέον επιδόματα ανεργίας.
Με αυτή την πολιτική θα χαθούν πρόσθετα έσοδα, και το κράτος θα επιβαρυνθεί με την καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης.
Επιπλέον, οι απολύσεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ θα έχουν δυσμενείς πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις και στον ιδιωτικό τομέα, αφού θα μειωθεί δραματικά η κατανάλωση, με αποτέλεσμα να κλείσουν και άλλες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα και να χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι απολύσεις εργαζομένων είναι μέτρο όχι μόνοι οικονομικά ατελέσφορο, αλλά και βαθιά αντικοινωνικό…»._