Μεγάλος κολπατζής ο σκύλος

advertisement

Πιστός στις διαταγές του αφεντικού