Σαν σήμερα: 11 Ιουλίου 1987 πέντε δις άνθρωποι

advertisement

Στις 11 του Ιουλίου του 1987, σε κάποιο σημείο της Γης, γεννήθηκε ένα μωρό, που ανέβασε τον ανθρώπινο πληθυσμό στα 5.000.000.000 κατοίκους. Ήταν ένας συμβολικός σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Βοήθησαν σ’ αυτό η αύξηση του μέσου όρου ζωής και η μείωση της παιδικής θνησιμότητας.
Η πληθυσμιακή έκρηξη έχει να κάνει με δυο απλούς αριθμούς: Τον ΙΖ’ αιώνα, ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου ήταν τα είκοσι χρόνια, ενώ στον 20ό αιώνα έφτασε τα εξήντα. Και, τον ΙΖ’ αιώνα, η παιδική θνησιμότητα ήταν 800 τοις χιλίοις, ενώ τον 20ό περιορίστηκε στα 400 τοις χιλίοις. Και, πάλι, όμως, είναι πολλά.

Το κέντρο του ΟΗΕ για τους ανθρώπινους οικισμούς κατάγγειλε ότι, στη λήξη του 20ού αιώνα, περισσότεροι άνθρωποι παρά ποτέ έβλεπαν να τους αρνούνται τα θεμελιακά τους δικαιώματα στη μόρφωση, στην εργασία, στη διατροφή, στη στέγαση, στην περίθαλψη και στις κοινωνικές παροχές. Τους αρνούνται το δικαίωμα να δημιουργήσουν οικογένεια και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε συνθήκες ειρήνης. Τους αρνούνται το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στη δικαιοσύνη και στις πολιτικές ελευθερίες.

Στα 1987, τα στοιχεία του ΟΗΕ ήταν συντριπτικά: Το 1/4 του πληθυσμού της Γης (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) ζούσαν τελείως άστεγοι ή σε άθλιες συνθήκες με ανθυγιεινό περιβάλλον.
Εκατό εκατομμύρια κοιμούνταν στους δρόμους, κάτω από γέφυρες, σε άδεια οικόπεδα, σε σοκάκια και σε κατώφλια.

 

Στις αναπτυγμένες χώρες, όλο και περισσότεροι άστεγοι κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Η μια μετά την άλλη, οι μεγαλουπόλεις μεταβάλλονται σε εστίες εγκληματικότητας και βίας.
Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, πάνω από επτακόσια εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Το 50 – 80% του αστικού πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών και το 21 – 60% των κατοίκων τους σε 16 από τις μεγάλες πόλεις τους ζει σε τρώγλες και παραπήγματα.

Κι ακόμα: Σε 91 χώρες, το 85% του αγροτικού πληθυσμού (ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό και στερείται τα πιο στοιχειώδη μέσα υγιεινής και αποχέτευσης.
Αποτέλεσμα: 50.000 θάνατοι κάθε μέρα εξαιτίας του υποσιτισμού και των ασθενειών. Διαρροϊκές και εντερικές αρρώστιες διαδίδονται από το μολυσμένο νερό και την έλλειψη καθαριότητας, οδηγώντας στο θάνατο εκατομμύρια παιδιά με ηλικία κάτω από 5 χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε μόλις δώδεκα χρόνια, η πληθυσμιακή έκρηξη αύξησε τον αριθμό των ανθρώπων κατά ακόμα ένα δισεκατομμύριο άτομα:
Στις 13 Οκτωβρίου 1999, σε κάποιο σημείο της Γης γεννήθηκε ένα μωρό που ανέβασε τον πληθυσμό των ανθρώπων στα έξι δισεκατομμύρια. Ο γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν επέλεξε ένα νεογέννητο στο Σεράγεβο για να το γιορτάσει.