Σε ιδιωτικές εταιρείες ο έλεγχος δαπανών 3 δισ. του ΕΟΠΥΥ

advertisement

Της Ευγενίας Τζώρτζη
Ελεγκτές στα ιδιωτικά νοσοκομεία επιστρατεύει ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τις συσσωρευμένες δαπάνες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ.

Ο νέος υπουργός Υγείας δηλώνει στην «Κ» «αποφασισμένος να προχωρήσει στην ανάθεση του ελέγχου σε ιδιωτικές εταιρείες, με στόχο να σταματήσει την αιμορραγία του συστήματος, αλλά και να δημιουργήσει την υποδομή για τη συγκράτηση του κόστους υγείας, χωρίς να καταφύγει σε οριζόντιες περικοπές και υποβάθμιση των παροχών».

Το εργαλείο, που ονομάζεται Κλινικός Ελεγχος (clinical audit), επιστρατεύεται στον πόλεμο που μαίνεται μεταξύ κυβέρνησης και ιδιωτικών νοσοκομείων με αφορμή το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ, ενεργοποιώντας σχετική μνημονιακή υποχρέωση, η οποία έχει προβλεφθεί, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.

 

Το θέμα του εκτροχιασμού του ελλείμματος του ΕΟΠΥΥ, στο 1,2 δισ. ευρώ -με προοπτική το 1,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013- κυριάρχησε στις επαφές του υπουργείου Υγείας με την τρόικα, καθώς ήδη εκκρεμεί απόφαση του 2012, που προβλέπει τη σύναψη τριμερών συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικών κλινικών και ελεγκτικών εταιρειών, με σκοπό τον έλεγχο των νοσηλειών και την εκκαθάρισή τους.

Ο έλεγχος θα διενεργείται από εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες και θα συμπεριλάβει τις εκκρεμείς οφειλές προς τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα, στον βαθμό που για τις οφειλές του 2013, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να εφαρμόσει το clow back. Στόχος, ωστόσο, είναι η καθιέρωση ενός μόνιμου συστήματος με καθημερινό ιατρικό έλεγχο όλων των περιστατικών που εισάγονται στα νοσοκομεία με τη χρήση προτύπων, διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας σε λογικό κόστος.

Ο Κλινικός Ελεγχος αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο και έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά μέχρι σήμερα στην αναχαίτιση της εκτίναξης του κόστους περίθαλψης, περιορίζοντας τα φαινόμενα κατάχρησης στον αριθμό των ιατρικών εξετάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων ή της νοσηλείας στον χώρο της Υγείας. Ο έλεγχος διενεργείται από ειδικές ιδιωτικές εταιρείες, που διαθέτουν ανάλογες ομάδες ιατρικού προσωπικού.

Κάθε ομάδα εγκαθίσταται και λειτουργεί εντός του νοσοκομείου, ελέγχοντας όλα τα στάδια στη διαδικασία διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης, ενώ υποστηρίζεται από την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, με ηλεκτρονικά συστήματα λογισμικού και τιμοκαταλόγους όλων των διαγνωστικών εξετάσεων, των ιατρικών πράξεων και αμοιβών.

Στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι η πιλοτική εφαρμογή του είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα το 2011, όταν ο τότε πρόεδρος του ΟΠΑΔ Κυρ. Σουλιώτης ανέθεσε σε εξωτερική εταιρεία τον απολογιστικό έλεγχο 1.200 νοσηλειών που εκκρεμούσαν, η επέκτασή του στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο εκείνη ο έλεγχος υπέδειξε περικοπές 2,1 εκατ. ευρώ σε απαιτήσεις 12,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,5%, όταν οι περικοπές προς τις ιδιωτικές κλινικές όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσω των εσωτερικών ελέγχων του Οργανισμού δεν υπερέβαινε το 2%.

Την ίδια στιγμή το κόστος του ελέγχου για το Δημόσιο ήταν μόλις 57.000 ευρώ στην περίπτωση του ΟΠΑΔ, ενώ με βάση τα γενικότερα στοιχεία δεν ξεπερνά το 1% του μέσου κόστους νοσηλείας.

Στην Ελλάδα ο κλινικός έλεγχος εφαρμόζεται την τελευταία 12ετία από τις ασφαλιστικές εταιρείες, που αντιμετώπισαν την προηγούμενη δεκαετία αντίστοιχα με αυτά του Δημοσίου προβλήματα, με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς οδήγησαν στη μείωση του κόστους ιατρικών εξόδων έως και 24% και στη μείωση έως 45% της μέσης διάρκειας νοσηλείας! Οι συνολικές περικοπές εξόδων νοσηλείας ενώ αρχικά έφθαναν το 12% – 15% του ετήσιου κόστους, σήμερα έχουν περιορισθεί στο 7% – 9% λόγω της συμμόρφωσης των νοσοκομείων στην ελεγκτική διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι αυτές είναι οι μετρήσιμες περικοπές που προέρχονται κυρίως από τον έλεγχο της διάρκειας νοσηλείας και των ιατρικών εξετάσεων ή πράξεων και των αναλώσιμων και ειδικών υλικών. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των μη μετρήσιμων περικοπών, που υπολογίζεται τουλάχιστον διπλάσιο του μετρήσιμου κόστους, με βάση το πλήθος και το μέσο κόστος νοσηλείας σε νοσοκομεία χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο κλινικός έλεγχος αποτελεί παράθυρο ευκαιρίας για τη γρήγορη περιστολή δαπανών σε έναν τομέα που κυριολεκτικά αιμορραγεί οικονομικά χρονίως και διαρκώς, χωρίς να διαφαίνονται εναλλακτικοί τρόποι για να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Το βασικό πλεονέκτημα του Ιατρικού Ελεγκτικού Μηχανισμού είναι ότι ασκείται από ανεξάρτητους ιατρούς, οπότε αφαιρεί το επιχείρημα της αυθεντίας με το οποίο η ιατρική κοινότητα στην Ελλάδα προσπαθεί και επιτυγχάνει μέχρι σήμερα τη δικαιολόγηση της τεχνητής ζήτησης υπηρεσιών που έχει δημιουργηθεί.

Τα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα είναι εντυπωσιακά ειδικά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ελεγκτικού μηχανισμού, διότι τότε θα αποδειχτούν και θα περικοπούν οι ακραίες μορφές κατασπατάλησης πόρων όπως είναι για παράδειγμα οι «διαγνωστικές» νοσηλείες αλλά και η υπερπληθώρα άχρηστων εξετάσεων, πράξεων, ειδικών υλικών, φαρμάκων και ημερών νοσηλείας που γίνονται καθημερινά στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας της χώρας αυτής.

«Καθημερινή» της Κυριακής