«Η ΕΚΤ δεν μπορεί να λύσει την κρίση»

advertisement

Η ΕΚΤ έχει πράξει πολλά για να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους αλλά δεν μπορεί να τη λύσει μόνη της, δήλωσε ο Γ. Βάιντμαν, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η νομισματική πολιτική έχει ήδη κάνει πολλά για να απορροφήσει τις οικονομικές συνέπειες από την κρίση αλλά δεν μπορεί να τη λύσει ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η οικονομική κρίση αποκάλυψε διαρθρωτικές αδυναμίες.

Σημείωσε ότι η συνεισφορά της σχετίζεται με τη σταθερότητα των τιμών. Ανέφερε ακόμη ότι για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τραπεζών πρέπει να αυξηθεί η στάθμιση κινδύνου των κρατικών ομολόγων στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Η στάθμιση θα αντανακλά το άνοιγμα των τραπεζών σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.