Τους ψάρωσε τους πελάτες ο ταμίας

advertisement

Μόνο τη δουλειά του δεν κάνει