Πάτρα: Απάντηση του Δήμου για τις λακκούβες!

Από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου Τοπικής Οικονομίας και υπεύθυνο για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Βραχναιίκων και Μεσσάτιδας Γιώργο Σιγαλό, αναφέρονται τα εξής ως απάντηση σε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, σχετικά με τις λακκούβες που αναγκάζεται να κλείνει ο Δήμος, όπως -όπως, αντί να κάνει συνολική αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα:

-Το κλείσιμο των λακκουβών περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Α) καθαρισμό της λακκούβας από νερά και χώματα

Β) απομάκρυνση του 3Α  για εκβάθυνση του λάκκου ώστε να πάρει πολύ ασφαλτικό υλικό  και έτσι  να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γ) διαβροχή με ασφαλτική  προεπάλειψη- συγκολλητική.

Δ) επούλωση με ασφαλτικό και διάστρωση.

Ε) συμπύκνωση του ασφαλτικού με οδοστρωτήρα.

Στ) συλλογή των μπαζών  και απομάκρυνση αυτών με τα φορτηγά του Δήμου.

-Οι περισσότερες βλάβες που είναι «κρατήρες» είναι βλάβες της ΔΕΥΑΠ και τις συναντάμε κυρίως δίπλα σε φρεάτια αποχέτευσης ή σε τομές που έχουν γίνει από ιδιώτες για να συνδεθούν σε δίκτυο αποχέτευσης ή ύδρευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί έντεχνα. Γι αυτό το λόγο για πρώτη φορά η Διεύθυνση  Έργων Υποδομής  (ένα από τα τμήματα αυτής της Διεύθυνσης είναι και το τμήμα αυτεπιστασίας στο οποίο ανήκει και το συνεργείο ασφαλτικών) υποχρεώνει την  υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ   να ζητά άδεια τομής οδοστρώματος καταθέτοντας εγγυητική, ύψους ανάλογη  του έργου που θα κάνει, και η οποία αν δεν γίνει σωστή επιδιόρθωση θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου ώστε να προβεί ο Δήμος στην σωστή αποκατάσταση των βλαβών.

-Άλλες βλάβες προέρχονται από τις τομές των οπτικών ινών. Ο Δήμος Πατρέων, μέσω της Διεύθυνσης  Έργων Υποδομής,  για πρώτη φορά, υποχρεώνει τις εταιρείες οπτικών ινών ( με την άδεια τομής οδοστρώματος που τους χορηγεί ) να επισκευάζουν τις τομές σε πλάτος 1,20μ και όχι 0,40cm που γινόταν έως τώρα. Αν η αποκατάσταση δεν επαρκεί τότε οι εγγυητικές  που καταθέτουν θα εκπίπτουν υπέρ του Δήμου για να κάνει την αποκατάσταση με τα συνεργεία της αυτεπιστασίας.  Όσο για τα «βαριά οχήματα», είναι τα finisher των εργολάβων που διαστρώνουν ασφαλτικό σε τομές οπτικών ινών. Τα συνεργεία Αυτεπιστασίας του Δήμου, διαθέτουν μόνο φορτηγά που έχουν πάνω ασφαλτικό και εργάτες που διαστρώνουν με τα χέρια.

-Ο βαρύς χειμώνας, κυρίως με τις πολλές βροχές, προκάλεσε πολλές φθορές σε όλους τους δρόμους του Δήμου. Κατά την περίοδο του χειμώνα που οι λακκούβες ήταν  γεμάτες νερό και η αποκατάσταση των φθορών δεν  θα γινόταν σωστά αλλά θα ήταν επιφανειακή η υπηρεσία Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής έκανε  αποκαταστάσεις, κυρίως στα πιο επικίνδυνα.

Τώρα ο Δήμος έχει προβεί σε σύναψη σύμβασης για προμήθεια θερμής ασφάλτου και όλα τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς για την επούλωση όλων των λάκκων που δημιουργήθηκαν κατά την χειμερινή περίοδο. Η εργασία αυτή του συνεργείου ασφαλτικών γίνεται ανελλιπώς κάθε χρόνο για  τα τελευταία (30-50 ) χρόνια και όχι γιατί υπάρχουν παράπονα από τους δημότες  αλλά για την ασφάλεια όλων των δημοτών.

-Εκτός αυτών ετοιμάζονται μελέτες για «συντηρήσεις – ανακαινίσεις  οδών» από το τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης  Έργων Υποδομής που θα δημοπρατηθούν μέσα στο καλοκαίρι.

 

advertisement