Απορρίφθηκε το αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε τις αιτήσεις των Χατζηιωάννου και Sprider Stores για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι δύο εταιρείες θα καταθέσουν άμεσα έφεση κατά της ως άνω απόφασης, καθώς θεωρούν ότι οι λόγοι απόρριψης της αίτησης δύναται να ανατραπούν στο Εφετείο, ούτως ώστε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους, με τις οποίες διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους, η εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των μετόχων, καθώς και η προστασία τους έναντι των πιστωτών.

Οι διοικήσεις των εταιρειών εκτιμούν ότι, μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, θα πετύχουν την αναδιάρθρωσή τους και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.

 

advertisement