Η δυσβάσταχτη φορολογία γονάτισε την κοινωνία και τα δημόσια έσοδα

Η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος λόγω της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών της χώρας δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση των φορολογικών συνταγματικών αρχών της φοροδοτικής ικανότητας, της φορολογικής ισότητας, της νομιμότητας του φόρου και της απαγόρευσης της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων.
Η εξασφάλιση φορολογικών εσόδων μέσω της υπέρμετρης αύξησης της φορολογίας κατά τρόπο δυσανάλογο με τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων είναι αντισυνταγματική.

Η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να καθορίζει το δημόσιο συμφέρον μόνο στο πλαίσιο του Συντάγματος, καθώς δεν επιτρέπεται η απορρόφηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων από το δημόσιο συμφέρον.
Η φορολογία ασφαλώς και πρέπει να δίνει στο κράτος τα απαραίτητα δημόσια έσοδα για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, ιδίως για την υγεία, την παιδεία και γενικά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην ευημερία των πολιτών.
Το τρίπτυχο οικονομική κρίση – υστέρηση εσόδων – λήψη νέων φορολογικών μέτρων, δημιούργησε ένα φαύλο κύκλο στα δημόσια οικονομικά της χώρας, από τον οποίο η έξοδος δεν είναι εμφανής.
Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να επιβάλλει νέους έκτακτους φόρους ή να αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές υφιστάμενων φόρων, θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ή τουλάχιστον όσων δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης.
Σε κάθε περίπτωση η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και να σχεδιάζεται με γνώμονα και επιδίωξη την κοινωνική δικαιοσύνη.
Προεκλογικά η ΝΔ, στους άξονες της φορολογικής της πολιτικής, είχε δεσμευθεί για: 1) έναν ενιαίο φόρο στα ακίνητα, 2) τη μη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα, 3) τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για πολίτες και επιχειρήσεις, 4) τη μείωση του ΦΠΑ στο 19% από 23% που είναι σήμερα και στη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά, 5) τη χορήγηση φορολογικής αμνηστίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, 6) την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και 7) τον συμψηφισμό οφειλών από και προς το Δημόσιο.
Αυτές τις δεσμεύσεις θα πρέπει να υλοποιήσει σήμερα η κυβέρνηση συνεργασίας της χώρας, στο πλαίσιο της ασκούμενης οικονομικής της πολιτικής._

 

advertisement