Αχαΐα: Καταργείται το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου- Επιστολή Διαμαρτυρίας Δημαρά στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς, με θέμα την κατάργηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στην Αχαΐα και το αίτημα για περαιτέρω εξέλιξή του και όχι κατάργησή του.

Αίτημα, που ο Δήμαρχος τεκμηριώνει με στοιχεία, για τις υπηρεσίες του Κέντρου.

 

Ολόκληρη η επιστολή, έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου σας, καταργούνται τέσσερα (4) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) μεταξύ των οποίων και αυτό της Αχαΐας.

Θέλω να σας εκφράσω την έντονη αντίθεσή του Δήμου κι όλων των φορέων της περιοχής μας για την εισηγούμενη κατάργηση του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας διότι η πρόταση αυτή αγνοεί τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας και του Δυτικού άξονα της χώρας και δείχνει να θεωρεί ότι οι ανάγκες άσκησης της αγροτικής πολιτικής περιορίζονται και στοχεύουν μόνο στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι:

-1η στην παραγωγή πατάτας (30,9% της συνολικής παραγωγής της χώρας).

-1η στην παραγωγή φράουλας.

-3η στην παραγωγή εσπεριδοειδών (12,5% της συνολικής παραγωγής της χώρας).

-4η στην παραγωγή τομάτας (14,2% της συνολικής παραγωγής της χώρας).

Το Περιφερειακό Κέντρο προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας καλύπτει χωροταξικά το δυτικό ελλαδικό χώρο κι έχει ως έδρα τον τρίτο σε έκταση και πληθυσμό Δήμο της Ελλάδας, την Πάτρα, με στρατηγική γεωγραφική θέση αφού είναι πύλη διακίνησης αγροτικών προϊόντων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του λιμανιού της Πάτρας.

Επίσης το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας αποτελεί σημαντικότατο φορέα υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε αποκεντρωμένο επίπεδο, ενώ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό όσον αφορά τα έξοδα μισθωμάτων, διότι από το τέλος του 2008 στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας του Υπουργείου.

Το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση στην εφαρμογή νομοθεσίας ποιοτικού και το φυτοϋγειονομικού ελέγχου, στις δειγματοληψίες, στην ανάλυση τροφίμων και στην τεχνική υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής με την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης.

Επίσης διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ εθνικά εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών, ποιοτικού ελέγχου γεωργικών προϊόντων και ελέγχου ποιότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που υλοποιούν εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχων και αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος κύριε Υπουργέ, για την ανάκαμψη της τοπικής και της ελληνικής οικονομίας η στροφή στην αγροτική παραγωγή αποτελεί βασικό παράγοντα και προτεραιότητα στη σημερινή συγκυρία και οι αγροτικές περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας έχουν ανάγκη την υποστηρικτική δράση του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας και τους συστηματικούς ποιοτικούς του ελέγχους.

Άρα αν θα πρέπει να μιλάμε σήμερα για το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας, θα πρέπει να μιλάμε για την περαιτέρω εξέλιξή του και όχι για την κατάργησή του.

Για όλα τα ανωτέρω ζητώ να επανεξετάσετε το οργανόγραμμα του Υπουργείου σας σε ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.

 

advertisement