Μεγάλη συμμόρφωση στη θεραπεία με υποκατάστατα επιδεικνύουν οι Έλληνες χρήστες

Τη μεγαλύτερη συμμόρφωση στα θεραπευτικά προγράμματα χορήγησης υποκαταστάτων επιδεικνύουν οι Έλληνες χρήστες μεταξύ ενός πληθυσμού χρηστών 10 ευρωπαϊκών χωρών.

 

Μελέτη που διεξήχθη σε δείγμα 3.000 ασθενών σε θεραπεία υποκατάστασης, γιατρών και χρηστών εκτός υποκατάστασης σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες κατέδειξε την Ελλάδα και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών στην υψηλότερη θέση στην αξιολόγηση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται σε προγράμματα φαρμακευτικής θεραπείας της Εξάρτησης.

Στη χώρας το 100% των ασθενών-συμμετεχόντων δήλωσαν ότι λαμβάνουν στα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, έναντι των «δεύτερων» Γερμανών (63%) και των Τρίτων Νορβηγών (62%).

Το ποσοστό εκτροπής από τη θεραπεία στη χώρα μας είναι το χαμηλότερο (μόλις 5%), ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Δανία (51%) και η Αυστρία (49%).

advertisement