Παράταση έως 22/2 στην απογραφή

Η παράταση από τον ΟΑΕΕ δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες συνταξιούχους να απογραφούν εγκαίρως σε τράπεζες και ΕΛ.ΤΑ. ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την απογραφή ακόμη και μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας. Ως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου παρατείνεται η απογραφή των συνταξιούχων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ), του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ)
Σύμφωνα με την απόφαση του ΟΑΕΕ η απογραφή στις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. μετά τις 22/2/2013 θα γίνεται για την Αττική μόνο στα γραφεία των Τομέων και για την υπόλοιπη χώρα μόνο στα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ.

advertisement