Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα»Χαρισματικά παιδιά»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνει ένα πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Χαρισματικούς Μαθητές.
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η μελέτη της Ειδικής κατηγορίας των Μαθητών με αυξημένες Νοητικές και Μαθησιακές Ικανότητες.

 

Οι Μαθητές αυτοί φοιτούν στα Γενικά Σχολεία, αλλά χρειάζονται Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση.
Οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και Ειδικοτήτων χρειάζεται να γνωρίζουν τα Ιδιαίτερα Γνωρίσματα αυτών των Μαθητών προκειμένου να τους βοηθήσουν σε ομαδικό η Εξατομικευμένο Επίπεδο. Η διάγνωση και η αντιμετώπιση των Ειδικών Αναγκών αυτών των Μαθητών αποτελεί πρώτιστο στόχο και προτεραιότητα στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Το Ειδικό Πρόγραμμα απευθύνετε σε Ειδικούς Παιδαγωγούς, Νηπιαγωγούς, Ψυχολόγους, Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, Φοιτητές, Σπουδαστές, Γονείς και όλους τους Ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη Παιδιών με Ταλέντα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η περιγραφή της Ειδικής Κατηγορίας των Χαρισματικών Παιδιών αναλύεται μέσω του Εννοιολογικού καθορισμού της ευφυΐας και του Ταλέντου. Περιγράφονται οι θεωρίες Νοημοσύνης και η Έννοια της Ευφυΐας μέσα από την ανάλυση ορισμών.
Επίσης παρουσιάζονται εκτενώς τα Γνωστικά χαρακτηριστικά των Ευφυών μαθητών και τα Διαφοροποιητικά  στοιχεία τους από τους άλλους μαθητές. Προτείνονται οι καταλληλότερες Τεχνικές και Προγράμματα Εκπαίδευσης σε Ομαδικό και Ατομικό Επίπεδο.

Θα διδάξουν οι Επιστήμονες Ερευνητές:

Ζμπάϊνος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Φουστάνα Αγγελική, Ειδική Παιδαγωγός, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κυρίτση  Αναστασία, Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης, Msc Χαρισματικότητας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   30ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κόστος Προγράμματος: Μέλη Ε.Ε.Φ.   80€
Μη Μέλη       120€
Ειδική Τιμή σε όσους έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια της Ε.Ε.Φ. στην Ειδική Αγωγή και στην Δυσλεξία- Δυσαριθμησία.

Πληροφορίες στην Γραμματεία της Ε.Ε.Φ.
Θεοδωροπούλου Σούλα – Πολυχρονάτος Κώστας (ώρες 10.00-14.00) Τηλ. 210 3635701 fax: 2103610690

advertisement