Ο Γ.Δημαράς “ξήλωσε” Διευθυντές Οργανισμών

Μετά τη δημοσίευση του νέου Ο.Ε.Υ. (Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών) του Δήμου Πατρέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς, όρισε τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των Υπηρεσιών του Δήμου ως εξής:
Α) Aναπληρώτριες Γενικές Διευθύντριες του Δήμου οι τακτικές υπαλλήλους:
Ελένη Αλεξοπούλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων και βαθμού Β΄, στη Γενική Δ/νση Έργων και Περιβάλλοντος

Μαρία Αγιωτάτου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Β΄, στην Γενική Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Β) Αναπληρωτές Διευθυντές του Δήμου τους τακτικούς υπαλλήλους:
Ιωάννη Σίδερη, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και βαθμού Δ΄, στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
Βασίλειο Τσιγάρα, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Β΄ , στην Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Βασίλειο Σταμόπουλο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ
Στέλιο Σταματίου-Κώνστα, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης
Νικόλαο Μωραϊτη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Κωνσταντίνο Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου
Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Έργων Υποδομής
Νίκη Ξένου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Γ΄, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Βασίλειο Μακρυγιώργο, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Δ΄, στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευτυχία Παπαδοπούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Δ΄, στην Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Νικόλαο Αλιβιζάτο, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Β΄ , στην Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ευσταθία Πετσίνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Δ΄ , στην Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
13. Χαράλαμπο Θεοδωρόπουλο κλάδου ΠΕ Διοικητικών και βαθμού Β΄, στην Δ/νση Τοπικής Οικονομίας.

 

advertisement