Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οικονομική εξόντωση των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνια πάθηση

 

Ο πρόσφατα τροποποιημένος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών (ΕΚΠΥ) προβλέπει τη συμμετοχή των ασφαλισμένων για τη διενέργεια ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων σε ποσοστό 15% σε περίπτωση που αυτές οι εξετάσεις διενεργηθούν εκτός των δομών του Οργανισμού.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει εκφράσει εντόνως την αντίθεσή της στη συμμετοχή των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνια πάθηση για τις ιατρικές/διαγνωστικές εξετάσεις, αφού αυτοί οι ασφαλισμένοι υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών τους.

 

Οι λίστες δε αναμονής στα διαγνωστικά τμήματα των νοσοκομείων ή ακόμα και η αδυναμία παροχής αυτών των υπηρεσιών (φθορές διαγνωστικών μηχανημάτων κ.λπ.) τους αναγκάζουν να απευθυνθούν σε ιδιωτικές δομές στις οποίες στο παρελθόν δεν υποχρεούνταν να καταβάλλουν ποσοστό συμμετοχής (π.χ. ασφαλισμένοι ΙΚΑ).

Επίσης ο ισχύον ΕΚΠΥ αγνοεί επιδεικτικά τη συχνή διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στις οποίες υπόκεινται πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, θαλασσαιμικοί, καρκινοπαθείς  και λοιπές παθήσεις, οι οποίοι λόγω έλλειψης κατάλληλων διαγνωστικών μηχανημάτων είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

Σύμφωνα δε με το νέο ΕΚΠΥ  οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με συμμετοχή από 30% έως και 50% στην περίπτωση που επιλέξουν να νοσηλευτούν σε ιδιωτική κλινική αντί δημόσιου νοσοκομείου.

Τη μαύρη τρύπα στα οικονομικά της υγείας καλούνται να την καλύψουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι των ταμείων.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι προφανές ότι ζητάει να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση τροποποίησης του Κανονισμού Παροχών, ο οποίος επιτέλους πρέπει να λάβει υπόψη του αυξημένες ανάγκες των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και να σταματήσει να αντιμετωπίζει τους ασφαλισμένους με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

 

 

advertisement