Πως διαμορφώνει το σχέδιο «Αθηνά» ΑΕΙ – ΤΕΙ

Παρουσιάστηκε το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιοργάνωση των ΑΕΙ και τον ΤΕΙ στην χώρα. Σύμφωνα με αυτό στην Ηλεία παραμένει μόνο ένα τμήμα αυτό της Μουσειολογίας που εντάσσεται στον Τομέα Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων. Αναλυτικά σύμφωνα με το σχέδιο και ενώ υπολογίζεται πως ήδη έχει χαθεί για την Ηλεία το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης της Αμαλιάδας, η κατάσταση με τις υπάρχουσες σχολές έχουν ως εξής: Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Αμαλιάδας συγχωνεύεται μαζί με το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, μετονομάζεται σε Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οργανισμών και Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας

και παραμένει στο Μεσολόγγι στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Το Τμήμα Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΤΕΙ Πύργου συγχωνεύεται με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία ΤΕΙ Αμαλιάδας, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και μεταφέρεται στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα το Τμήμα Μουσειολογίας στον Πύργο θα πλαισιώσει ένα ακόμα Τμήμα από τον Τομέα Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων, στην Ηλεία.
Το διδακτικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στα τμήματα που συγχωνεύονται ή απορροφώνται, δεν θα απολυθούν ή απομακρυνθούν από την εργασία τους. Επίσης οι φοιτητές των τμημάτων αυτών θα παραμείνουν ώσπου να τελιώσουν τις σπουδές τους, αλλά θα μεταφερθούν στο τμήμα που θα απορροφήσει το δικό τους. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά!!!

 

advertisement