Πάτρα: Μετακινήσεις και νέες αρμοδιότητες αντιδημάρχων

Τις νέες αρμοδιότητες των αντιδημάρχων  και των βοηθών Δημάρχου του Δήμου Πατρέων όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Γιάννης Δημαράς. Αντιδήμαρχος από τη θέση του Προέδρου  του Κοινωνικού Τομέα  αναλαμβάνει ο Θεοχάρης Μασσαράς, στον Ανδρέα Φίλια πηγαίνει  η δημοτική αστυνομία, την οποία μέχρι πρότινος είχε ο Χαράλαμπος Στανίστας ο οποίος αναλαμβάνει και την  αρμοδιότητα Τύπου και Επικοινωνίας. ΠΛηροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν στην ΔΕΥΑΠ  θα προταθεί για Πρόεδρος ο Χρήστος  Λέγκας.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πατρέων, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής:

 

Α) Ορίζει αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου Τοπικής Οικονομίας και Αντιδήμαρχο για θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Βραχναϊικων και Μεσσάτιδας  τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Σιγαλό.

Β)Ορίζει αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδήμαρχο Έργων, Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού  τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Λοτσάρη

Γ)Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Βαφέα.

Δ)Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Επικοινωνίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπο Στανίτσα.

Ε)Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Πολιτικής Προστασίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αχιλλέα Γεωργακόπουλο.

ΣΤ)Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής,  Υγείας και Πρόνοιας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεοχάρη Μασσαρά.

Ζ) Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Φίλια.

Η) Ορίζει Αντιδήμαρχο Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων, και Ένταξης Μεταναστών την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαρία Ανδρικοπούλου.

Θ) Ορίζει Αντιδήμαρχο δημοτικής Ενότητας Ρίου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Μανέτα.

ΒΟΗΘΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α: Ο Δήμαρχος ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαλελή ως Βοηθό Δημάρχου σε θέματα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας διαδικασιών.

B. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κωστόπουλο Νικόλαο ως Βοηθό Δημάρχου σε θέματα Αθλητισμού.

 

 

advertisement