Νέο «ψαλίδι» στο εφάπαξ

Διαδοχικές περικοπές στα εφάπαξ που καταβάλλουν τόσο το Δημόσιο όσο και τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα φέρνει το 2013, παρά τις έως τώρα περικοπές έως και 83%. Όσοι συνταξιοδοτούνται από την 1/1/2014 θα εισπράττουν ακόμη μικρότερα εφάπαξ, καθώς εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει «νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα από 1/1/2014 σε όλα τα ταμεία πρόνοιας». Όπως προαναγγέλλει η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

«η θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ σε όλους τους φορείς-τομείς πρόνοιας ήταν επιβεβλημένη μετά τη ρητή μνημονιακή δέσμευση του ν. 4046/2012 για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στους φορείς πρόνοιας».
Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων έχει ήδη ξεκινήσει την καταβολή του εφάπαξ σε 1.100 δικαιούχους και εντός του 2013 θα έχουν εξοφληθεί 31.400 συνταξιούχοι, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ταμείου Νίκο Καλάκο. Η έκδοση του εφάπαξ θα γίνεται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας και τα πρώτα εντάλματα πληρωμής θα αφορούν όσους υπέβαλαν αίτηση τον Οκτώβριο του 2010. Πάντως, το εφάπαξ που θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα είναι μειωμένο έως και κατά 38,13%.
Το ποσό της περικοπής συναρτάται άμεσα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ οι απώλειες ανέρχονται έως και τις 23.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:
• Πέρυσι το βοήθημα μειώθηκε κατά 20% για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά τους από 1ης Ιανουαρίου 2011 και μετά και κατά 15% για τις αιτήσεις του 2010.
• Φέτος υπήρξε νέα περικοπή 22,67% για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τον Αύγουστο του 2010 και μετά.

 

advertisement