Στα δύο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Το μοντέλο της «καλής» και της «κακής» τράπεζας επιλέγει η κυβέρνηση και για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το σπάσιμο της τράπεζας αναμένεται να γίνει είτε στις 11 είτε στις 18 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος το ΤΤ θα χρειαστεί 3,7δισ ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το «καλό» τμήμα θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση 500 εκατ. ευρώ. Μέχρι αύριο οι συστημικές τράπεζες καλούνται να υποβάλλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους στην Τράπεζα της Ελλάδος για την απόκτηση του υγιούς τμήματος του ΤΤ.

Το σχήμα Εθνική -Eurobank θα υποβάλλει προσφορά για την απόκτηση του ΤΤ, καθώς ήδη ελέγχει το 13% της τράπεζας. Προσφορά θα υποβάλλει και η Alpha Bank ενώ η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς θα αποφασίσει στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της αν θα συμμετάσχει ή όχι στη διαδικασία πώλησης του ΤΤ.
Και οι τέσσερις τράπεζες (Εθνική/Eurobank, Πειραιώς και Alpha) έχουν ολοκληρώσει τον οικονομικό έλεγχο και έχουν σαφή εικόνα για τη θέση και τα ανοίγματα του ΤΤ.
Η ΤτΕ έχει ζητήσει από τις τράπεζες να υποβάλλουν προσφορές ώστε να «ανιχνευθεί» το μέγεθος του ενδιαφέροντος του για το καλό κομμάτι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο θα πωληθεί σε μία από τις συστημικές τράπεζες, όπως ακριβώς έγινε και με την περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας

 

advertisement