Έχουν «γονατίσει» από την φορολογία των ακινήτων

Πάνω από 40.000 ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν παραχωρήσει ανείσπρακτα ενοίκια προς τις εφορίες καθώς αδυνατούν να τα εισπράξουν ενώ την ίδια ώρα καλούνται να πληρώσουν φόρους για εισοδήματα τα οποία δεν έχουν καρπωθεί.
Φέτος καταγράφηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των πολιτών που προχώρησαν σε δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων από ακίνητα, προκειμένου να μη φορολογηθούν γι΄ αυτά. Ενοίκια τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη είναι δυνατόν να μην περιληφθούν στη φορολογική δήλωση μόνο αν εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση από τον δικαιούχο των ενοικίων μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα ενοίκια πρέπει να φορολογηθούν.

advertisement