Πάτρα: Εκλογή νέων Προεδρείων για Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβουλίου

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου στο παλιό λιμάνι σήμερα στη 13.00, το μεσημέρι θα συνεδριάσει σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010,εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Το απόγευμα η εκλογή του Προεδρείου του Περiφερειακού Συμβουλίου

Με δυο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, πρώτη Κυριακή του νέου χρόνου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος», στην Πάτρα, στις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας κατά την συνεδρίαση θα γίνουν:

-Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας  για την περιφερειακή περίοδο 2013-2014 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010).

-Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 2013-2014 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010).

 

advertisement